Pretty Tumblr Themes

Pakamatay na. Laslas pulso. Sakal leeg. Lamon gamot. Talon bangin. kung sino nagpauso ng Cephalosporins, talino nyo po. Nyets